Pakalpojumi

SIA “Labi nami” nodrošina pilnu namu pārvaldīšanas pakalpojuma klāstu no avārijas dienesta, sētnieka un konkrētās mājas namu pārvaldnieka pakalpojuma nodrošināšanas līdz mājas tehniskā stāvokļa novērtēšanai, līguma slēgšanai ar komunālo pakalpojuma sniedzējiem un remontdarbu veicējiem.

Palīdzēsim iedzīvotājiem risināt ar īpašuma apsaimniekošanu saistītus jautājumus, sākot no konsultēšanas līdz sapulču organizēšanai, lēmumu pieņemšanai, dokumentu noformēšanai, kā arī vēlamā rezultāta sasniegšanai.

Pakalpojuma klāsts, kurus nodrošina SIA “Labi nami”:

 1. Kopīpašuma apsaimniekošanas īstermiņa un ilgtermiņa plāna izstrāde, realizācija, kā arī finansējuma piesaiste, ja nepieciešams;
 2. Kopīpašuma konstrukciju elementu, inženiertehnisko tīklu un teritorijas regulāra apsekošana, nepieciešamo remontdarbu organizēšana un saskaņošana ar dzīvokļu īpašniekiem;
 3. Piemērotāko mājas apsaimniekošanai nepieciešamo darbu veicēju atlase un izraudzīšana atbilstoši kopīpašnieku lēmumiem un vajadzībām;
 4. Dzīvokļu īpašnieku sapulču un aptauju organizēšana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana;
 5. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana (līgumu slēgšana); 
 6. Ikmēneša rēķinu sagatavošana, piegāde, finanšu un grāmatvedības uzskaite, atskaišu sniegšana;
 7. Pirmstiesas parādu piedziņa, juridiskais atbalsts, prasības celšana tiesā un pārstāvniecība (pēc individuālas saskaņošanas ar māju vecākiem);
 8. Tehniskās palīdzības sniegšana 24h diennaktī (avārijas dienests);
 9. Māju piegulošās teritorijas ikdienas kopšanas un koplietošanas telpu kopšanas organizēšana, kā arī sniegtā pakalpojuma kvalitātes kontrole;
 10. Lapu savākšana, arborista pakalpojuma piesaiste, zāles pļaušana;
 11. Teritorijas labiekārtojuma organizēšana;
 12. Aizrautīgu un uz mērķi vērstu mājas pārvaldnieku.


Uzņēmumu SIA “Labi nami” mūsu māja izvēlējās tāpēc, ka uzņēmumā strādā enerģiski un uz mērķi vērsti darbinieki. Lai arī mūsu māja ir visai neliela, esam apmierināti ar pieņemto lēmumu. Apsaimniekotāja maiņas laikā tikām konsultēti soli pa solim līdz brīdim, kamēr notika apsaimniekotāja maiņa.

Jovita Morozova,
Teodora Breikša iela 15