Kā kļūt par klientu?

Ja šobrīd apsverat iespēju mainīt mājas apsaimniekotāju vai jau esat izlēmuši izmantot mūsu pakalpojumus, aicinām sazināties ar SIA "Labi nami" telefoniski vai e-pastā, lai mēs varētu sagatavot vispiemērotāko piedāvājumu, kas apmierinātu Jūsu vajadzības un vēlmes.

Namu apsaimniekotāja maiņas process soli pa solim:

Sazinieties ar mums!
Uzklausot Jūsu vēlmes un izvērtējot iespējas, mēs sagatavosim piedāvājumu, kas vislabāk atbilst tieši Jūsu mājas vajadzībām. Ikmēneša apsaimniekošanas maksa ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tai skaitā, mājas lieluma un dzīvokļu skaita, apkopjamās teritorijas platības, mājas tehniskā stāvokļa un nepieciešamajiem darbiem, izvēlētajiem pakalpojumiem (sētnieks, kāpņu telpu uzkopšana, zālāju pļaušana u.c.).

Kontakti saziņai
Tikšanās klātienē!
Pirms lēmuma pieņemšanas praktizējam pie topošiem klientiem ierasties klātienē, lai dzīvokļu īpašniekiem prezentētu uzņēmumu, atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu iedzīvotāju nepieciešamības.


Saņemiet un izvērtējiet mūsu piedāvājumu.
Iepazīstiniet ar to arī citus kaimiņus un vienojieties, vai tas visus apmierina un vai nav nepieciešamas kādas korekcijas, papildinot vai samazinot izmantoto pakalpojumu klāstu.


Pieņemiet lēmumu.
Lai pieņemtu lēmumu par apsaimniekotāja maiņu, vismaz pusei no dzīvokļu īpašniekiem ir jāatbalsta šis ieteikums ar "par".

Pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšana esošajam apsaimniekotājam.
Pēc pozitīva lēmuma par apsaimniekotāja maiņu, sagatavosim rakstisku paziņojumu vēstules formā, kas adresēts līdzšinējam pārvaldniekam, norādot datums, ar kuru pārvaldīšanas uzdevums tiek atsaukts. Pušu līgums tiek izbeigts vienu mēnesi pēc paziņojuma nosūtīšanas, ja līgumā nav noteikts citādāk.


Parakstiet līgumu ar jauno apsaimniekotāju.
Pēc līguma parakstīšanas līdzšinējais apsaimniekotājs nodod 'mājas lietu' – ar namu saistītās dokumentācijas apkopojumu.


SIA “Labi nami” ir gatavi Jūsu konsultēt visā lēmuma pieņemšanas posmā un palīdzēt sagatavot nepieciešamo dokumentāciju mājas pārvaldnieka maiņas procesā – sākot ar lēmuma dokumentācijas sagatavošanu un beidzot ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces organizēšanu vai aptaujas anketu sagatavošanu, lai nodrošinātu visiem iedzīvotājiem ērtu un iespējami vienkāršu apsaimniekotāja maiņas procesu. Sazinieties: info@labinami.lv vai 25778666, 25665547.

Kad un kā mājai mainīt pārvaldnieku?

Ja cilvēkam ir īpašums kopā ar kaimiņiem daudzdzīvokļu mājā, tad par to jārūpējas visiem kopīgi un, protams, māja ir jāpārņem valdījumā. Var dibināt biedrību vai noslēgt līgumu ar citu pārvaldnieku, ir daudz dažādu iespēju.

Ģirts Beikmanis
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Būtiskākais par apsaimniekotāja maiņu

  • Par dzīvojamās mājas pārvaldnieka maiņu var lemt, ja viņš nepilda normatīvajos aktos un pārvaldīšanas līgumā noteiktos pienākumus.
  • Dzīvojamās mājas īpašnieks savu pilnvarojumu pārvaldniekam var atsaukt jebkurā laikā.
  • Lai izbeigtu līgumu ar līdzšinējo pārvaldnieku un izvēlētos citu, nepieciešams īpašnieku vairākuma balsojums.
  • Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļa īpašumiem.


Avots: Luksa M. Kad un kā mājai mainīt pārvaldnieku. LV portāls, 22.03.2017.